Landmark Forum ภาษาไทย

ตลอด 16 ปีที่ผ่านมา

แลนด์มาร์คยืนหยัดที่จะทำตามความตั้งใจ ในการส่งต่อทรานสฟอร์เมชั่นให้กับคนไทย ผ่านแลนด์มาร์คฟอรั่มและคอร์สต่าง ๆ เพื่อให้คนไทย ได้ค้นพบมหัศจรรย์ในการใช้ชีวิตในแบบที่มีแต่ความเป็นไปได้และมีพลัง พวกเราเริ่มต้น เรียนรู้ พัฒนา และเติบโตมาพร้อม ๆ กับผู้จบการศึกษาทุกคนในประเทศไทยด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการทรานสฟอร์มประเทศไทย เราผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มามากมาย ทั้งเรื่องที่สำเร็จ แต่เราผ่านมาได้เพราะพลังที่เราได้รับทุกครั้งที่ได้เห็น 1 ชีวิต Transformed

คนไทยเกือบแสนชีวิต ได้ค้นพบความเป็นไปได้ในการใช้ชีวิตจากการเข้า Landmark Forum ใครหลาย ๆ คนอาจจะยังจำช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ตัวเองนั่งอยู่ในฟอรั่มได้ จำวินาทีที่ Breakthrough วินาทีที่ได้ Complete สิ่งต่าง ๆ ที่ค้างคาให้หายไป วินาที่ทำให้คุณได้สัมผัสถึงความรัก ความยิ่งใหญ่และพลังที่มีในตัวเองและที่ได้รับจากคนในชีวิต วินาทีที่ไเราสามารถสร้างความเป็นไปได้ใหม่อะไรก็ได้ลงไปในนั้น หรือวินาทีที่เราได้ส่งต่อความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้กับคนในชีวิตได้รับไปด้วยกันผ่านการแบ่งปันและพาเขามาค้นพบด้วยตัวเองในแลนด์มาร์ฟอรั่ม

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

นั่นคือแลนด์มาร์คฟอรั่มที่พวกเรารู้จักคุ้นเคย และเป็นอย่างนั้นมาตลอด 16 ปีที่ผ่านมา แต่ แลนด์มาร์คฟอรั่มรอบวันที่ 15 พ.ย. นี้ จะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไป เพราะรอบนี้ จะเป็น Landmark Forum “ครั้งแรก” ที่นำคอร์สเป็น “ภาษาไทย” โดย Forum Leader คนไทยที่ใช้ความมุ่งมั่นในการ Transform ประเทศไทย พาตัวเองเข้าสู่การฝึกฝนด้วยระยะเวลานาน เพื่อเป็น Forum Leader คนไทยคนแรกของแลนด์มาร์ค ที่จะได้พาทุกคนเข้าถึง ค้นพบและ Transform ผ่านเครื่องมือและการแยกแยะต่าง ๆ ด้วยภาษาของเรา

แลนด์มาร์คฟอรั่มในรอบนี้ จึงนับเป็นหนึ่งในเครื่องหมายแสดงความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ ของแลนด์มาร์คประเทศไทยและผู้จบการศึกษาของแลนด์มาร์คคนไทยทุกคน ที่ได้ร่วมกันสร้าง Transformation ให้เกิดขึ้นในไทย และร่วมแรงร่วมใจกันทำให้คงอยู่และเติบโตไปด้วยกันจนมาถึงวันนี้

เราขอถือโอกาสนี้เชิญทุกคน ร่วมส่งพลังและเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองความสำเร็จนี้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการพาตัวคุณเอง มาสัมผัส และค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ด้วยตัวเองกับ Landmark Forum ครั้งพิเศษนี้อีกครั้ง หรือการพาคนในชีวิตของคุณมาค้นพบ Transformation ของพวกเขาใน Landmark Forum ครั้งนี้ไปพร้อมกันกับเรา

สนใจลงทะเบียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
แบงค์ 0848747320 หรือ กุล 0848743514

Author: ThaiGrads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *