Posted in บทความ

Landmark Forum ภาษาไทย

ตลอด 16 ปีที่ผ่านมา แลนด์มาร์คยืนหยัดที่จะทำตามความตั้งใจ ในการส่งต่อทรานสฟอร์เมชั่นให้กับคนไทย ผ่านแลนด์มาร์คฟอรั่มและคอร์สต่าง ๆ เพื่อให้คนไทย ได้ค้นพบมหัศจรรย์ในการใช้ชีวิตในแบบที่มีแต่ความเป็นไปได้และมีพลัง พวกเราเริ่มต้น เรียนรู้ พัฒนา และเติบโตมาพร้อม ๆ กับผู้จบการศึกษาทุกคนในประเทศไทยด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการทรานสฟอร์มประเทศไทย เราผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มามากมาย ทั้งเรื่องที่สำเร็จ แต่เราผ่านมาได้เพราะพลังที่เราได้รับทุกครั้งที่ได้เห็น…