โปรแกรมขั้นสูงของ แลนด์มาร์ค

   โปรแกรมขั้นสูงของแลนด์มาร์ค

เร่งและขยายการใช้ชีวิตที่ เหนือธรรมดา ทำให้อนาคตที่คุณจะสร้างขึ้นเคลื่อนไปข้างหน้า สัมผัสประสบการณ์ตรงที่แตกต่างทันทีในการบรรลุเป้าหมายในด้านที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับคุณ

สัมมนาช่วงเย็น

มุ่งเน้นหัวข้อต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ประสิทธิผล และสิ่งที่ต้องใช้ในการสร้างความแตกต่าง–ในสัมมนาช่วงเย็นรายสัปดาห์ 10 ครั้ง
เรียนรู้เพิ่มเติม

 

แอดวานซ์คอร์ส

สร้างอนาคตจากการออกแบบของคุณเอง ที่ไม่ถูกจำกัดจากอดีต สร้างความเป็นไปได้จากการเปลี่ยนแนวความคิดแบบนามธรรม ไปสู่ความเป็นจริงในการใช้ชีวิตแต่ละวัน
เรียนรู้เพิ่มเติม

 

โปรแกรมการแสดงออกซึ่งตัวตนและภาวะผู้นำ

ขยายศักยภาพความเป็นผู้นำและสัมผัสประสบการณ์ความแตก ต่างในความสามารถของคุณอีกระดับหนึ่ง
เรียนรู้เพิ่มเติม

 

โปรแกรมการสื่อสาร

ได้ช่องทางสู่โลกใหม่ของการสื่อสาร ที่ซึ่งการฟังและการพูดเป็นมิติใหม่และให้พลังแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อน
เรียนรู้เพิ่มเติม