แลนด์มาร์ค ฟอรั่ม คืออะไร ?

แลนด์มาร์ค ฟอรั่ม

กำหนดคำนิยามใหม่ว่าอะไรที่เป็นไปได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคุณในทางบวกอย่างถาวร

 

กว่า 94% ของผู้เข้าร่วมแลนด์มาร์ค ฟอรั่ม กล่าวว่าแลนด์มาร์ค ฟอรั่มได้สร้างความแตกต่างที่ลึกซึ้งและยั่งยืนให้กับชีวิตของพวกเขาแลนด์มาร์ค ฟอรั่มได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในทางบวกอย่างถาวร–ในเวลาเพียงสามวัน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่ออิสระและพลังในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม–อิสระที่เรียบง่าย และพลังที่จะมีประสิทธิผลในด้านที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณ คุณภาพในความสัมพันธ์ของคุณ ความมั่นใจในการใช้ชีวิต ประสิทธิผลส่วนบุคคล ประสบการณ์ในการสร้างความแตกต่าง และความสนุกสนานในการใช้ชีวิต

 

แลนด์มาร์ค ฟอรั่ม: ทำงานอย่างไร

เทคโนโลยีที่ให้ผลลัพธ์ทะลุทะลวงของแลนด์มาร์ค

แลนด์มาร์ค ฟอรั่มนำเสนอวิธีการในการสร้างผลลัพธ์ทะลุทะลวงที่ใช้ได้จริง–ผลสำเร็จที่เหนือธรรมดา นอกเหนือจากสิ่งที่ทำนายได้ แลนด์มาร์ค ฟอรั่มกำเนิดขึ้นภายใต้รูปแบบการเรียนรู้แบบทรานสฟอร์เมชั่น–วิธีการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้คนตระหนักถึงรูปแบบพื้นฐานในวิธีที่พวกเขารู้ คิด และทำ จากสิ่งนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ทิ้งให้ผู้คนอยู่ร่วมกับความเป็นไปได้ใหม่ของเขาเองและผู้อื่น ผู้เข้าร่วมแลนด์มาร์ค ฟอรั่มพบว่าตัวเองสามารถคิดและทำเหนือมุมมองและข้อจำกัดเดิมทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ความสัมพันธ์ และกลุ่มชุมชนที่เขาสนใจ

 

รายละเอียดของคอร์ส

คอร์สนี้จะใช้เวลาเรียนสามวันติดต่อกัน และช่วงเย็นของอีกหนึ่งวัน (โดยทั่วไปจะเป็นวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันอังคารตอนเย็น) วันที่เรียนเต็มวันจะเริ่มที่เวลา 09:00 น. และเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 23:00 น. มีการพักทุก 3 – 3.30 ชั่วโมงโดยประมาณ และโดยจะมี พักทานอาหารกลางวัน และพักทานอาหารเย็นที่จะให้เวลา 60 นาที และมีพัก 30 นาที อีกหนึ่งครั้งระหว่างวัน และจะมีช่วงเย็นของวันอังคาร เวลา 19:00 น. – 23:00 น. ข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละวัน

 

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดค่าลงทะเบียน และต้องการลงทะเบียน กรุณาติดต่อเรา.